Back to All Events

Durga Navarathri Mahotsav

Gayathri Alankar

Give eternal knowledge and power of inner self. 

Poojas and homas - Ganapati, Shyama, Varahi Tarpanam, Sri Chakra Nava Avarana Archana, Shodashoapchara Pooja and Kum Kum Archana for the presiding deity of the day. 

Chandi Paath Paarayana