Back to All Events

Durga Navarathri Mahotsav

Lalita Alankar

Gives all round prosperity

Poojas and homas - Ganapati, Shyama, Varahi Tarpanam, Sri Chakra Nava Avarana Archana, Shodashoapchara Pooja and Kum Kum Archana for the presiding deity of the day. 

Chandi Paath Paarayana

Earlier Event: September 23
Durga Navarathri Mahotsav
Later Event: September 25
Durga Navarathri Mahotsav