Back to All Events

Durga Navarathri Mahotsav

Kali Alankar

Fulfills all material and spiritual desires

Poojas and homas - Ganapati, Shyama, Varahi Tarpanam, Sri Chakra Nava Avarana Archana, Shodashoapchara Pooja and Kum Kum Archana for the presiding deity of the day. 

Chandi Paath Paarayana

5 PM. Dandia dance

Earlier Event: September 29
Durga Navarathri Mahotsav